header kluizendok partners team onderzoek vooronderzoek situering archeologisch project Kluizendokproject home

Evergem - Puymeersen

Deze site ligt ongeveer een 200-tal meter ten zuiden van de site Zandeken-Hoogstraat. In juni werden in deze zone aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een Gallo-Romeinse nederzetting. Tijdens het vooronderzoek en de daarop volgende evaluatiefase kwam een gans systeem van greppels en grachten aan het licht. In één sleuf stootten we op een rij paalkuilen, dit kon duiden op de aanwezigheid van een gebouwplattegrond.

Door de duur van de opgravingen op de site Zandeken-Hoogstraat en de wijzigingen in de planning van de uitvoerder van havenwerken bleek halverwege september slechts anderhalve week over om deze site uitvoeriger te onderzoeken. Er werd besloten om een vlak open te leggen rond het gebouw en om wat extra kijkvensters aan te maken in onmiddellijke omgeving. Hieruit bleek dat een gebouwplattegrond werd afgebakend door twee evenwijdige greppels. Het gebouw had dezelfde afmetingen als die op de site Zandeken-Hoogstraat, namelijk 5m op 10m.